İade Şartları

1.1. Malların, malların teslimat ücretini ödeyerek boyuta ulaşamaması durumunda alıcı, tatmin edici nitelikte malların değişimini düzenleme hakkına sahiptir.


1.2. Malların kullanılmadığı hallerde malların geri gönderilmesi, pazarlanabilir görünümü, tüketici özellikleri, fabrika etiketleri ve ayrıca ödeme onaylayan bir satış makbuzu ya da nakit makbuz ya da diğer ödeme malları var.


1.3. Malın devri sonrasında alıcı 14 gün içinde malları reddetme hakkına sahiptir.

Alıcının Malları reddetmesi durumunda Satıcı, Alıcının, Alıcının geri gönderilen malların Alıcıdan teslimatı için harcamaları hariç olmak üzere, sözleşmeye uygun olarak Alıcı tarafından ödenen tutarı en geç 10 (on) satın alma şartlarının sunumundan sonraki günler.


1.4. Satıcı tarafından ihraç edilen malların ihlali (yanlış boyut, renk) ile reddedilmesi durumunda, Alıcı teslimat bedelinden muaf tutulacaktır.